“Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə" nin (Forma AZS-106) elektron registri

06/06/2022

  
             Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən konkret sahələr üzrə elektron xidmətlər göstərilməsi Qaydaları”nın və “Elektron Xidmət növlərinin Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 24 noyabr tarixli 191 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 17 oktyabr tarixli 235 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Elektron xidmət növlərinin siyahı”nın 14.14-cü bəndində uyğun olaraq  “Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə” elektron registrinin yaradılması məqsədilə proqram modulu 2019-cu ildə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən yaradılmışdır. Bu məqsədlə respublikanın müvafiq tibb müəssisələri tərəfindən ölüm halı zamanı məlumatları “Vətəndaşların Elektron Sağlamlıq Kart Sistemi”nə (VESKS) daxil edildikdən sonra “Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə” (Forma AZS-106) rəhbər şəxsin elektron imzası ilə təsdiqləndikdən sonra 3 nüsxədə çap edilərək, bir nüsxəsi həmin müəssisədə saxlanılmaqla, digər nüsxələrinin Səhiyyə Nazirliyinin İnformatika və Statistika İdarəsinə və ölmüş şəxsin qohumlarına verilməsi təmin edilir. 
   Səhiyyənin İnformasiyalaşdırılması Mərkəzi publik hüquqi şəxsi tərəfindən 09.10.2019-22.11.2019 il tarixinədək respublikanın ayrı-ayrı tibb müəssisələrinin məsul şəxslərinə “Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə” (Forma AZS-106 ) proqram modulu üzrə təlimlər keçirilmişdir. Təlimlərdə proqramın istifadə qaydaları eləcə də “Ölüm haqqında tibbi şəhadətnamə”nin doldurulması zamanı ölümün səbəblərinin “XBT-10” üzrə kodlaşdırılmasının geniş izzahı verilmişdir.
  Təlimlərdə İnformatika və Statistika İdarəsinin tibb müəssisələri üzrə kuratorları iştirak etmişdir.